top of page
Kayalık plaj

TETİS Biyoteknoloji, artan gıda ihtiyacı ve sağlık alanında birçok soruna cevap oluşturmak adına deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını yeşil üretim teknoloji odaklı araştırma ve geliştirme projeleriyle bilimsel veriler ışığında ilerleyerek gerçekleştirmektedir.

Iskarta Deniz Kaynakları ve İstilacı Türler

Balık ağı

Türkiye denizlerindeki balıkçılık faaliyetleri sonucu ekonomik öneme sahip olan türler yanında hedef dışı olarak ticari öneme sahip olmayan türler de elde edilmektedir. Öyle ki bu türlerin toplam av içerisindeki oranı yer yer %70-80'leri bulmaktadır. Bu türler arasında deniz ekosisteminde biyoçeşitlilik dengesini bozan istilacı türler de yer almaktadır. Bu kaynakların "Ekosistem Temelli Deniz Kaynakları" yönetimi bakış açısıyla deniz kaynaklı hidrolize protein eldesi için kullanımına yönelik AR-GE çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Su Ürünleri Atıkları

Su ürünleri yetiştiriciliği ile elde edilen levrek, çipura ve somon türlerinin atıkları kullanılarak, insan kullanıma uygun hammaddelerin eldesi ve bu kaynakların izlenebilir olarak tüketiciye doğru bilgi ile aktarılması adına AR-GE çalışmaları yürütmekteyiz. 

Balık Pulu Dokusu
Doğal Güzellik Ürünleri

Yeşil Teknoloji Mavi Sağlık

Deniz kaynakları kullanılarak yeşil üretim teknolojileri kullanımı ile kozmetik ve biyomedikal alanlarda kullanılabilir deniz kolajeni üretimi gerçekleştiriyoruz.

Yeşil Teknoloji Mavi Gıda

Deniz kaynakları kullanılarak yeşil üretim teknolojileri kullanımı ile gıda alanlarında kullanılabilir deniz kolajeni üretimi gerçekleştiriyoruz.

Paspaslar üzerinde uzanan insanlar
bottom of page