TEKNOLOJİ

İçerikleri teknolojik ve işlevsel olarak uygun olan ürünler hem gıda hem de sağlık sektörü için  önemlidir. Bu özellikler, biyobileşiklerin nasıl elde edildiğine ve nasıl uyarlandığına bağlıdır. Benzer şekilde, ürünlerin çevresel ayak izi, kaynakların verimli kullanımından ve bileşenlerin üretim sürecinde oluşan kirlilikten etkilenir. Bu nedenle, sadece daha verimli değil, aynı zamanda daha sürdürülebilir olan yeni süreçlere talep var. Bu kapsam TETİS BİYOTEKNOLOJİ YEŞİL ÜRETİM SİSTEMLERİ ile hem gıda hem de sağlık sektörlerine uygun ürün argesi çalışmaları yapmaktadır.  

Ekran Resmi 2018-07-13 18.07.09.png
 

SAĞLIK

Deniz kaynaklı biyoaktif bileşikler, nutrasötik ve farmasötik potansiyellere sahip önemli biyolojik özellikler sergilediği yapılan akademik çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Ayrıca, mevcut bazı sentetik ilaçlara daha güvenli alternatifler olarak kabul edilir. Bu nedenle, bazı deniz kaynaklı biyoaktif bileşikleri klinik denemeleri ileri bir aşamasında araştırılmaktadır ve bunlardan birkaçı halihazırda daha güvenli ilaçlar olarak pazarlanmaktadır.

TETİS BİYOTEKNOLOJİ sağlık alanında kullanım potansiyeli yüksek deniz kaynaklarından elde edilecek farklı biyobileşiklerin biyomalzeme olarak kullanımına yönelik arge çalışmaları gerçekleştirmektedir. 

 

GIDA

Kapsamlı olarak incelenen deniz kaynaklı biyoaktif bileşikler arasında karbonhidratlar, pigmentler, polifenoller, peptitler, proteinler ve esansiyel yağ asitleri bulunmaktadır. Bu bileşikler, gıda endüstrisinde yararlı kabul edilen reolojik özelliklere sahip olmanın yanında, antioksidan, anti-trombotik, anti-pıhtılaştırıcı, anti-inflamatuar, anti-proliferatif, anti-hipertansif, anti-diyabetik ve kardiyo gibi çeşitli biyolojik fonksiyonlara sahiptir. 

Gıda sektöründe biyoaktif bileşiklerin elde edilmesi ve uyarlanması için yeni süreçlerin geliştirilmesinde  son yıllarda birçok akademik çalışmalar ortaya koyulmuştur.  Hayvansal ve bitkisel kökenli alternatif proteinlere dayalı ürünler pazara girdikçe, halihazırda önemli miktarda fonksiyonel gıda varlığı ile birleştirilirler. Bu eğilim, sayısız biyoaktif bileşen ve bileşiğin ekstraksiyonu, ayrılması veya geri kazanılması, konsantrasyonu, saflaştırılması ve uyarlanması gibi verimli, güvenli ve sürdürülebilir teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmektedir.

Tetis Biyokteknoloji, denizel kaynaklı biyobileşiklerin verimli ve sürdürülebilir eldesinin yanında yeşil teknoloji sistemleri kullanarak minimum kimyasal çözücü kullanımı ile sıfır atık vizyonu kapsamında ekoloji temelli üretimleri akademiden sanayiye entegrasyonunu ürünlerinde göstermektedir.