SAĞLIK İÇİN MAVİ BİYOTEKNOLOJİYİ KEŞFEDİN

      SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA İÇİN MAVİ           BİYOTEKNOLOJİYİ KEŞFEDİN

 

HAKKIMIZDA

 

TEKNOLOJİ

TETİS BİYOTEKNOLOJİ , alternatif yeşil teknoloji sistemleri ile denizel kaynaklı biyobileşikler elde etmektedir. Bu sistemler hızlı ekstraksiyon, düşük kimyasal çözücü tüketim miktarları, çevre dostu çözücülerin kullanımı, üstün bileşik geri kazanım oranları ve daha yüksek seçicilik gibi birçok avantajı vardır.

 

ARAŞTIRMA VE İNOVASYON

“Mavi ekonomi” kavramı, ekonomik büyümeyi, denizel geçim kaynaklarının korunmasını veya iyileştirilmesini teşvik ederken aynı zamanda denizlerin ve kıyı alanlarının çevresel sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Temelinde, denizlerle ilgili sektörler ve faaliyetler yoluyla sosyoekonomik kalkınmanın çevresel ve ekosistem bozulmasından ayrıştırılması anlamına gelir. Okyanus kaynaklarının sınırlı olduğu ve okyanusların sağlığının antropojenik faaliyetler nedeniyle büyük ölçüde azaldığı bilimsel bulgularla kanıtlanmıştır. Bu değişikliklerin etkileri şimdiden derinden hissedilmektedir. Etkilerin gelecekte, özellikle de nüfus artışı göz önüne alındığında, daha da artması muhtemeldir.

 

Mavi ekonomi, balıkçılık, turizm ve deniz taşımacılığı gibi yerleşik geleneksel okyanus endüstrilerinin yanı sıra açık deniz yenilenebilir enerji, su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ve deniz biyoteknolojisi ve biyo-prospeksiyon gibi yeni ve gelişmekte olan faaliyetler de dahil olmak üzere çeşitli bileşenlere sahiptir. Okyanus ve deniz ekosistemleri tarafından sağlanan ve pazarları olmayan bir dizi hizmet de hem ekonomik hem de ekolojik insan faaliyetlerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Ekran Resmi 2018-07-13 18.28.05.png